24 februari 2023

4 FAREX-oefeningen

In februari organiseerden we FAREX-oefeningen bij 4 verschillende Seveso-bedrijven. Deze oefeningen kaderen binnen het provinciale oefenbeleid.

Een FAREX-oefening, oftewel een First Alert and Response Exercise, toetst het intern noodplan van het bedrijf aan de realiteit en test de reactiepatronen van de hulpdiensten. Daarnaast oefenen we de alarmering tussen bedrijf, de noodcentrale 112 en de hulpdiensten. De informatie-uitwisseling is hier een cruciale stap zodat de hulpdiensten ter plaatse een snelle en volledige inschatting kunnen maken van de omvang en de aanpak van het incident. Dit gebeurt op het zogenaamde ‘motorkapoverleg’ tussen de aanwezige hulpverleners.

Dankjewel aan alle deelnemers en evaluatoren!

Meer informatie over Seveso vind je hier op onze website: https://crisis-limburg.be/seveso-risico/

Risico natuurbrand: code groen

In overleg met Natuur en Bos wordt het alarmniveau voor de Limburgse bossen en natuurgebieden vandaag teruggebracht naar code GROEN. Er is geen bijzonder risico op natuurbrand.

Lees meer »