Oefenen

Oefeningen organiseren

De opgestelde noodplannen en bijhorende procedures worden getest door middel van het organiseren van noodplanoefeningen.

alt-text

Een nood- en interventieplan is pas nuttig als de theorie aansluiting vindt bij de realiteit. Door noodplanoefeningen te organiseren wordt de inhoud van plannen getoetst, geëvalueerd en eventueel bijgestuurd. Daarnaast kunnen de verschillende betrokkenen kennismaken en worden samenwerkingsverbanden gesmeed en onderhouden. Iets wat in crisistijden van grote meerwaarde is gebleken.  

Er wordt jaarlijks meerdere malen geoefend. De noodplanoefeningen kunnen verschillende vormen aannemen. Van een eenvoudige alarmeringsoefening, waar permanentienummers opgebeld worden, tot een terreinoefening met volledige ontplooiing en inzet van middelen, in samenwerking met alle belanghebbenden. Elke twee jaar wordt een provinciale noodplanoefening op grote schaal georganiseerd, zo realistisch mogelijk.  

Niet alleen overheden organiseren noodoefeningen. Elk bedrijf is verplicht om jaarlijks minstens één keer het intern noodplan te testen. Dergelijke oefeningen kunnen de vorm aan nemen van bijvoorbeeld een evacuatie-oefening, het testen van deinterne crisiscel en procedures, en andere.  

Sevesobedrijven zijn verplicht om de drie jaar hun extern noodplan te oefenen. Deze oefening gebeurt in samenwerking met de provinciale dienst Noodplanning en Crisisbeheer. De provinciale dienst fungeert als schakel tussen het sevesobedrijf en externe betrokkenen. Naast het oefenen van hun intern noodplan, dient het intern noodplan evenzeer op regelmatige basis getest worden.