Waterschaars Vlaanderen

Wanneer je naar buiten kijkt lijkt het misschien niet zo. Toch kampt Vlaanderen met lage grondwaterstanden voor de tijd van het jaar. Dat blijkt uit de metingen van maart 2023.

Zo viel bij 82% van de meetpunten een lage tot zeer lage grondwaterstand te noteren voor de tijd van het jaar. Voor jaar lag dat nog op 23%. Geen goede aanvangssituatie, want de winter is de periode waarin een buffer aangelegd wordt om de lente en zomer goed door te komen. Ook de debieten in de rivieren liggen beduidend lager, met 91% van de meetpunten die lage tot zeer lage debieten aangeven voor de tijd van het jaar. Niet verwonderlijk omdat het volgens het KMI de droogste februari was in 37 jaar.

Een doordacht waterbeheer en het zuinig omspringen met alle vormen van water blijft daarom meer dan ooit noodzakelijk.

Natuurbrand

Hier vind je o.a. welke code momenteel van kracht is. Houd onze kanalen in de gaten voor wijzigingen.

Coronavirus

Hier vind je de laatste provinciale cijfers, algemene info en antwoorden op veelgestelde vragen.

Oekraïne

Opvangmogelijkheden, ondersteuning, huisvesting... Wat doen overheden en wat kan jij als burger doen?

Cybercrime

Cybercriminelen worden steeds inventiever. Waarop moet je letten en welke vormen van cybercrime bestaan er?

Werking

Noodplanning & Crisisbeheer

De dienst Noodplanning & Crisisbeheer Limburg bereidt zich voor op schijnbaar onvoorziene gebeurtenissen om – als ze zich toch voordoen – snel te kunnen reageren en ervoor te zorgen dat de gevolgen beperkt blijven.

Berichten
Risico's
Droogte & Watergebruik

Droogte & watergebruik

Lees hier alles over droogte en de maatregelen die van kracht zijn.

wateroverlast

Wateroverlast

Overstromingen en wateroverlast zijn één van de grootste natuurlijke risico's in ons land.

SEVESO

Seveso in Limburg

Bedrijven die gevaarlijke stoffen opslaan, produceren, verwerken... moeten goed voorbereid zijn op noodsituaties.

Hitte en ozon

Hitte & ozon

Warme dagen zijn niet zonder risico. Wie moet extra voorzichtig zijn? Hoe ga je het best om met hitte?

cybercriminaliteit
Cybercrimineel aan het werk (gedramatiseerd)

Cybercriminaliteit

Cybercriminaliteit kent de laatste jaren een sterke opmars. Waar kan je op letten en wat kan je als slachtoffer doen?

NUCLEAIR

Nucleair

Hoe wordt het nucleaire risico beheerd door de verschillende overheden? Welke zijn de aanbevelingen bij een incident?

Relevante links

Risico’s algemeen
www.risico-info.be

Sevesorisico
www.seveso.be

Nucleair risico
www.nucleairrisico.be