Seveso in Limburg

Sevesobedrijven zijn bedrijven waar men gevaarlijke stoffen produceert, verwerkt, behandelt of opslaat. De provincie Limburg telt er zo exact 40. Deze inrichtingen zijn onderworpen aan een strikte reglementering, worden regelmatig geïnspecteerd en moeten goed voorbereid zijn op noodsituaties.

Natuurbrand

Hier vind je o.a. welke code momenteel van kracht is. Houd onze kanalen in de gaten voor wijzigingen.

Coronavirus

Hier vind je de laatste provinciale cijfers, algemene info en antwoorden op veelgestelde vragen.

Oekraïne

Opvangmogelijkheden, ondersteuning, huisvesting... Wat doen overheden en wat kan jij als burger doen?

Cybercrime

Cybercriminelen worden steeds inventiever. Waarop moet je letten en welke vormen van cybercrime bestaan er?

Werking

Noodplanning & Crisisbeheer

De dienst Noodplanning & Crisisbeheer Limburg bereidt zich voor op schijnbaar onvoorziene gebeurtenissen om – als ze zich toch voordoen – snel te kunnen reageren en ervoor te zorgen dat de gevolgen beperkt blijven.

Berichten
Risico's
Droogte & Watergebruik

Droogte & watergebruik

Lees hier alles over droogte en de maatregelen die van kracht zijn.

wateroverlast

Wateroverlast

Overstromingen en wateroverlast zijn één van de grootste natuurlijke risico's in ons land.

SEVESO

Seveso in Limburg

Bedrijven die gevaarlijke stoffen opslaan, produceren, verwerken... moeten goed voorbereid zijn op noodsituaties.

Hitte en ozon

Hitte & ozon

Warme dagen zijn niet zonder risico. Wie moet extra voorzichtig zijn? Hoe ga je het best om met hitte?

cybercriminaliteit
Cybercrimineel aan het werk (gedramatiseerd)

Cybercriminaliteit

Cybercriminaliteit kent de laatste jaren een sterke opmars. Waar kan je op letten en wat kan je als slachtoffer doen?

NUCLEAIR

Nucleair

Hoe wordt het nucleaire risico beheerd door de verschillende overheden? Welke zijn de aanbevelingen bij een incident?

Relevante links

Risico’s algemeen
www.risico-info.be

Sevesorisico
www.seveso.be

Nucleair risico
www.nucleairrisico.be