Risico's

Risico's identificeren

Het in kaart brengen van wat er kan gebeuren, is een eerste stap in de cyclus van noodplanning en crisisbeheer.

alt-text

De burgemeester op gemeentelijk niveau, de gouverneur op provinciaal niveau, en de minister van Binnenlandse Zaken op federaal niveau, buigen zich over de risico’s die op zijn of haar grondgebied zich kunnen voordoen. Dit doen ze in samenwerking met verschillende partners die experts zijn in de betrokken materie. De risico’s worden doorgaans ingedeeld in volgende categorieën:  

  1. Natuurlijke risico’s 
  2. Sanitaire risico’s  
  3. Technologische risico’s 
  4. Transportrisico’s  
  5. Man-made risico’s

 

De mogelijke risico’s in onze provincie zijn onder meer natuurbranden, overstromingen, incidenten met gevaarlijke stoffen, spoorwegincidenten, incidenten met pijpleidingen, en andere.

 

Op basis van deze denkoefening en kennis worden maatregelen en een plan van aanpak vastgelegd in noodplannen om de kans op en de gevolgen van het risico te beperken. Niet alleen de bevoegde overheden dienen aan risicoanalyse te doen, ook bedrijven spelen een rol binnen de stappen van de noodplanningscyclus. Elke werkgever is verplicht om mogelijke risico’s binnen hun domein te identificeren. Ze stellen op basis van de vergaande informatie een intern noodplan op voor het beperken en bestrijden van incidenten binnen hun vak.   

Voor bedrijven die gevaarlijke stoffen produceren, verwerken, behandelen of opslaan, gelden strengere richtlijnen. Deze inrichtingen vallen onder de noemer van de sevesobedrijven. Afhankelijk van de aard en de hoeveelheid van de aanwezige stoffen zijn er verplichte voorzorgsmaatregelen van toepassing, bijvoorbeeld het opstellen van een veiligheidsrapport en een extern noodplan.

Meer informatie hierover vind je op onze pagina rond het Seveso-risico en via www.seveso.be  

Informatie over risico's

Op onze website is meer informatie te vinden over specifieke risico's: