Plannen

Plannen uitwerken

Op basis van het identificeren van de mogelijke risico's worden noodplannen uitgewerkt.

alt-text

Om het hoofd te bieden aan verschillende risico’s en noodsituaties in Limburg, stellen de bevoegde overheden op basis van de uitgevoerde risico-identificatie, nood- en interventieplannen op (NIP). 

Er zijn verschillende soorten nood- en interventieplannen te onderscheiden. In het Algemeen Nood-en Interventieplan (ANIP) worden algemene richtlijnen en procedures omschreven die nodig zijn voor het beheren van de meest voorkomende noodsituatie en de terugkeer naar de normale situatie. Het bevat o.a. algemene inlichtingen zoals contactgegevens, de risicoanalyse en de organisatie van de operationele en beleidscoördinatie. Zowel het gemeentelijk, provinciaal als het federaal niveau werkt een ANIP uit. 

Soms volstaan algemene richtlijnen niet of zijn er afwijkende procedures voor een bepaald risico. In dit geval is er nood aan een Bijzonder Nood en -Interventieplan of BNIP. Voor sevesobedrijven, bij nucleaire ongevallen en voor terroristische aanslagen geldt er een wettelijke verplichting ter opstellen van zo’n BNIP. Een BNIP bevat specifieke procedures en maatregelen verbonden aan het betrokken risico.  

Naast een ANIP en BNIP bestaan er ook monodiscipline noodplannen en interne noodplannen. Monodiscipline noodplannen bevatten de richtlijnen en procedures gelinkt aan een specifieke hulpverlening, zoals bijvoorbeeld het Medisch Interventieplan of het MIP. Interne noodplannen worden door bedrijven of organisaties opgesteld om zo de mogelijke risico’s te beperken of zo efficiënt mogelijk te bestrijden.  

Verder bereiden we ons ook op allerlei praktische manieren voor. Zo voorziet onze dienst een 24/7 permanentie en beschikken we over een goed uitgeruste noodkoffer die ons in staat stelt om – indien nodig – ook buiten het provinciaal crisiscentrum snel in actie te komen.