Evalueren

Werking evalueren

Door de aanpak en procedures te evalueren worden “lessons learned” en “good practices” opgemerkt. Zo kan een volgend incident efficiënter en effectiever aangepakt worden.

alt-text

Na elke noodoefening en/of noodsituatie worden de betrokken partijen bij elkaar gebracht en ervaringen en indrukken besproken. Uit dit overleg blijkt al snel wat er minder goed liep en wat nog bijgestuurd moet worden. Daarnaast worden “good practices”, wat wél werkt, evenzeer in kaart gebracht. Alle conclusies komen terecht in een evaluatierapport dat vertaald wordt in een concreet actieplan. Door de werking te evalueren kan een volgend incident bijgevolg efficiënter en effectiever aangepakt worden. De bevindingen uit evaluatierapporten zullen eveneens in acht genomen worden bij het aanpassen of opstellen van noodplannen.   

Als ondernemingen en partners mee-oefenen met de overheid worden zij automatisch betrokken bij de evaluatie. Ook zij gaan aan de slag met de verbeterpunten die eigen zijn aan de organisatie.