22 nov. 2021

Beschermlaag 2 - Contacten beperken

Het beperken van je contacten met anderen is één van de sterkste wapens in de strijd tegen het coronavirus. Want hoe minder contacten we hebben, hoe minder kansen we het virus geven om zich te verspreiden. Het blijft daarom belangrijk om goed na te denken over welke ontmoetingen je wel hebt, ook al is dit niet altijd even gemakkelijk.

4 FAREX-oefeningen

In februari organiseerden we FAREX-oefeningen bij 4 verschillende Seveso-bedrijven. Deze oefeningen kaderen binnen het provinciale oefenbeleid.

Lees meer »

© 2022 Federale diensten van de gouverneur. Alle rechten gereserveerd.

Disclaimer en privacybeleid