Hitte & ozon

Algemeen

Aanhoudende hoge temperaturen kunnen  schadelijk zijn voor de gezondheid. Vooral kwetsbare groepen zoals jongeren, ouderen en alleenstaanden zijn gevoelig voor de gezondheidsproblemen als resultaat van lange periodes van warmte. Extreme temperaturen tijdens zo’n periodes gaan vaak gepaard met hoge concentraties van ozon in de lucht. Ozon is het resultaat van de zon die tijdens periodes van hoge temperaturen op vervuilende gassen, afkomstig van verkeer en industrie, schijnt.  Hoge ozonconcentraties kan onder andere  irritaties aan de ogen, neus en keel, en longklachten teweeg brengen.

Ozon- en hitteplan

De werkwijze bij hitte en ozon staat beschreven in het federale ozon- en hitteplan en het Vlaams Warmteactieplan. Deze plannen omlijnen de procedures voor het waarschuwen van de bevolking in geval van periodes van warm weer (zoals een hittegolf) en hoge ozonconcentraties. Sinds 2015 zijn de regionale overheden mee bevoegd voor deze materie. De federale overheid neemt in geval van een alarm- of crisisfase een coördinerende rol op.

Wees aandachtig

De schadelijke gevolgen van hitte kan je echter zelf beperken door bijvoorbeeld te zorgen dat je altijd water bij hebt, koele plekken op te zoeken, en door de zon en lichamelijke inspanningen te vermijden.  Schenk daarnaast tijdens warme dagen extra aandacht aan de kwetsbare groepen zoals (alleenstaande) oudere familieleden en kennissen, en jonge kinderen. Denk ook aan je (huis)dieren. Ook zij kunnen veel last ondervinden van de hitte.