30 april 2023

Illegale bijeenkomst in Brustem

Update 1 mei om 10u30
De situatie op het terrein is momenteel rustig. Naar schatting zijn er nog zo’n 200 personen aanwezig. De politie maant hen aan om de site tegen 12u vanmiddag te verlaten.
 
Er wordt ook gestart met een ‘sweeping’ van het terrein door ploegen van de politie en defensie.
 
De inspanningen blijven er op gericht om iedereen weg te krijgen uit de omgeving zodat de rust zo snel mogelijk weer kan keren.
 
—————————-
 
Update 22u30
De uittocht van het oud vliegveld op het militair domein in Brustem houdt aan. De laatste aanwezigen – naar schatting zo’n 1.500 personen – verlaten het terrein. De laatste muziekinstallaties worden momenteel afgebroken.
 
De politie blijft ter plaatse aandringen om snel en rustig de site te verlaten. Ze blijven ook aanwezig om te patrouilleren in de buurt. Ook de controles langs de weg door de lokale Limburgse patrouilles worden aangehouden.
 
De gouverneur en de veiligheidscel blijven de situatie op de voet volgen.
 
—————————-
 
Update 20u30:
Op de illegale rave wordt het aantal aanwezigen op het terrein momenteel nog geschat op 3.000.
 
De inspanningen van politie en de ontradende gesprekken met de aanwezigen hebben duidelijk effect. De aanwezigen vertrekken druppelsgewijs. Een groot aantal van hen heeft de site reeds verlaten en verschillende sites/installaties werden inmiddels afgebroken. De politie blijft de aanwezigen aansporen om vreedzaam te vertrekken.
 
Ook medisch lijkt de situatie zich te stabiliseren. Het voorbije uur werd er nog 1 interventie uitgevoerd. De politie blijft verder nog steeds in de diepte controleren om de verkeersveiligheid te garanderen. Ook in de onmiddellijke omgeving blijft de politie patrouilleren om de hinder en overlast in de buurt zoveel mogelijk te beperken.
 
De gouverneur en de veiligheidscel blijven de situatie op de voet volgen.
 
—————————-
 
Oorspronkelijk bericht (16u):
 
De illegale bijeenkomst die momenteel aan de gang is op het oud vliegterrein in Brustem (Sint-Truiden) is géén onschuldige lokale fuif in een parochiezaal. Dit is een illegaal ‘georganiseerd’ evenement waarop een grote menigte aanwezig is en waar zeer veel drugs worden gebruikt. De situatie is er licht ontvlambaar. Het aantal medische interventies neemt ook toe. De politiediensten blijven sterk inzetten op acties in de onmiddellijke omgeving. Er wordt massaal gepatrouilleerd om overlast en hinder bij de buurtbewoners zo veel mogelijk te beperken. Daarnaast werken alle Limburgse politiezones en de federale politie samen aan ontradingsacties langs de invalswegen. Het gaat om verkeers- drugs- en alcoholcontroles.
 
De provinciale fase werd intussen afgekondigd, waardoor de coördinatie gebeurt onder leiding van de gouverneur.
 
Alle begrip voor de frustraties van de omwonenden die kampen met geluidsoverlast en een onveiligheidsgevoel. De politie doet alles om dit tot een minimum te beperken. Zo zal ze de druk verhogen en in overleg gaan op het terrein om mensen aan te zetten om vreedzaam te vertrekken. Andere acties zullen steeds weloverwogen plaatsvinden en met en minimum aan risico op escalatie. Tegelijk mag het duidelijk zijn dat de politie hiermee voor één van de moeilijkste ordehandhavingsopdrachten staat in de recente geschiedenis van onze provincie.
Volg dit kanaal voor verdere ontwikkelingen.

Reddingsstrook

De reddingsstrook is bij 4 op 5 bestuurders gekend, maar de praktijk toont aan dat de reddingsstrook nog te weinig gevormd wordt. Lees hier meer.

Lees meer »