Onweer - Code oranje

Voor de komende dagen voorspelt het KMI neerslag in het hele land, die op sommige plaatsen intens kan zijn of gepaard kan gaan met onweer. Omdat het stormachtige buien zijn, is een precieze locatie moeilijk te bepalen.

 

Dit slechte weer is niet te vergelijken met de uitzonderlijke regenval die zich vorige week in België heeft voorgedaan. Gezien het huidige peil van bepaalde waterlopen, de schade die is toegebracht aan infrastructuurvoorzieningen en woningen, en de talrijke brokstukken die rivierbeddingen of bepaalde afwateringssystemen blokkeren, dient de komende uren evenwel bijzondere aandacht te worden besteed aan het aanhoudende risico van overstroming of waterschade

 De regio’s trachten op hun waterwegen maximaal te anticiperen op het aangekondigde onweer.
 

Tips om je voor te bereiden vind je op https://www.risico-info.be/nl/risicos/natuurlijke-risicos/storm?fbclid=IwAR3FP7COrk_ifResPY3Itgiz6bGG9FpfW2aAnZar7D2EpzUU1eTjdKI9T00

 

Situatie op de Vlaamse waterwegen

Vooral in het oosten en het centrum van Vlaanderen vielen vorige week plaatselijk ongeziene hoeveelheden neerslag. Op sommige plaatsen viel op één dag meer regen dan een maandhoeveelheid. Die overvloedige regen vertaalde zich in uitzonderlijk hoge waterstanden op de rivieren en waterlopen in het gebied. Vooral het stroomgebied van de Gemeenschappelijke Maas, de Demer, de Dijle en de Netes zijn getroffen.

 

Op de meeste rivieren en waterlopen zijn de waterpeilen inmiddels in die mate gedaald dat ze opnieuw regenwater kunnen afvoeren. Enkel in de Demervallei, zowel bovenstrooms Diest waar de Demer zeer sterk vertakt is en waar de meeste wachtbekkens gelegen zijn, als benedenstrooms Diest (van Scherpenheuvel-Zichem tot Aarschot) blijft het waterpeil en daarmee de druk op de dijken zeer hoog. De situatie is momenteel nog kritiek op een aantal locaties, zij het beheerst.

Om de overstromingsschade te beperken wordt alles op alles gezet om het teveel aan water te bergen. Dat gebeurt opwaarts Diest op een gecontroleerde wijze in de beschikbare wachtbekkens (onder meer in de twee grootste: het Schulensbroek en het Webbekombroek). En stroomafwaarts Diest ook in de natuurlijke overstromingsgebieden langs de Demer door lokaal de Demerdijk te verlagen als noodmaatregel om het water tijdelijk in de vallei te bergen.
 

Welke impact de verwachte neerslag van komend weekend zal hebben in het Demerbekken is moeilijk te voorspellen. Vele wachtbekkens zijn nog steeds sterk gevuld. Niettemin stellen de Vlaamse waterbeheerders alles in het werk om de situatie onder controle te houden en de regio zo goed mogelijk voor te bereiden op nieuwe neerslag. Zo is reeds gestart met bergingscapaciteit vrij te maken door de bestaande bufferbekkens te legen. Gezien het Demerbekken nog sterk verzadigd is, gaat dit echter traag. Ook staat men klaar om bijkomende dijkverlagingen te doen om extra water te evacueren naar valleigebieden indien nodig.


De waterbeheerders en crisisdiensten zullen de situatie in elk geval op de voet volgen. De meest recente verwachtingen voor de waterpeilen zijn steeds terug te vinden op https://www.waterinfo.be/.
 
 

Reddingsstrook

De reddingsstrook is bij 4 op 5 bestuurders gekend, maar de praktijk toont aan dat de reddingsstrook nog te weinig gevormd wordt. Lees hier meer.

Lees meer »

© 2022 Federale diensten van de gouverneur. Alle rechten gereserveerd.

Disclaimer en privacybeleid