Overstromingen & wateroverlast

Algemeen

Eén van de grootste natuurlijke risico’s in België zijn overstromingen of wateroverlast. Niet alleen inwoners van overstromingsgebieden komen hiermee in aanraking, maar ook andere plaatsen lopen risico op wateroverlast als de bodem of de riolering het overvloedige water niet kunnen bedwingen. De provincie Limburg kent gebieden die gevoelig zijn aan overstromingen of wateroverlast. Denk maar aan de Maas en de Demervallei. 

Om het risico op overstroming te beperken, nemen overheden een aantal maatregelen. Het aanleggen van wachtbekkens die overtollig water opvangen, het aanleggen van winterbedden, enzoverder. Om het overstromingsgevaar te beheersen, werken de overheden nauw samen met andere provincies en experts binnen onder andere de Vlaamse Milieu Maatschappij en De Vlaamse Waterweg.

Wat kan je zelf doen?

Je kan zelf heel wat maatregelen treffen om de gevolgen van een overstroming in te perken. Zo kan je informeren voor je een woning koopt of bouwt over de zones binnen overstromingsgevoelige gebieden. Goten en greppels houd je best schoon en vrij zodat overtollig water kan wegstromen. Daarnaast kan je waterdicht- en ophogingsmateriaal voorzien om je huis te beschermen in geval van (dreigende) wateroverlast.

112 of 1722?

Sinds 1 augustus 2017 bel je het nummer 1722 bij wateroverlast als je de brandweer nodig hebt, maar er niemand in levensgevaar is, bijvoorbeeld bij water in de kelder of de garage. Het nummer 1722 moet ervoor zorgen dat de noodcentrales 112 niet overbelast geraken en dat mensen die in levensgevaar zijn niet nodeloos moeten wachten.

Een andere mogelijkheid is om via het e-loket op www.1722.be een aanvraag in te dienen. Deze wordt onmiddellijk doorgegeven aan de brandweerdiensten. Op deze manier vermijd je eventuele (lange) wachttijden aan de telefoon. In de meeste gevallen zal dit de snelste manier zijn om je aanvraag tot bij de hulpdiensten te krijgen. 

Bij nood aan dringende interventies zoals iemand in nood, water in het bewoond gedeelte van je huis, brand, … bel je wel naar 112. Bij schade die de tussenkomst van de hulpdiensten niet vereist, contacteer je bij voorkeur een vakman zoals een loodgieter of een dakwerker of probeer je de schade zelf te herstellen. 

Meer info