Seveso

Algemeen

Sevesobedrijven zijn bedrijven waar gevaarlijke stoffen worden geproduceerd, verwerkt, behandeld of opgeslagen. Voorbeelden van sevesobedrijven zijn onder andere chemische fabrieken, opslagplaatsen voor explosieve stoffen, raffinaderijen.

De naam ‘seveso’ komt verder van het industrieel ongeval in de Noord-Italiaanse stad Seveso in 1976. Tijdens dit incident werd een giftig gas uitgestoten met aanzienlijke  gevolgen. Mensen werden zwaar ziek en duizenden dieren werden uit voorzorg afgemaakt. Deze chemische ramp markeert de start van de bewustwording rond het sevesorisico in Europa. Bijgevolg werd er aandacht besteed aan wetgeving om de bevolking en het milieu beter te beschermen tegen de gevaren en gevolgen van industriële incidenten. De gevaarlijke stoffen of toxische uitstoot die ontstaan na een incident in een sevesobedrijf kunnen namelijk uiteenlopende effecten hebben. Denk aan intoxicatie, misselijkheid, ademhalingsmoeilijkheden, in- en uitwendige verwondingen (luchtwegen, huid, enz). In de meeste gevallen zal dit gebeuren door rechtstreeks contact met de stoffen (bijv. gaswolk) maar het kan ook via water- of bodemverontreiniging.

Seveso in Limburg

De provincie Limburg telt 40 sevesobedrijven, verdeeld over twee categorieën: 23 hogedrempel en 17 lagedrempel bedrijven. De aard en de hoeveelheid aanwezige chemische stoffen bepaalt tot welke categorie het bedrijf hoort.  Deze seveso-inrichtingen zijn onderworpen aan een strikte reglementering en worden regelmatig geïnspecteerd. Deze reglementering beperkt het risico op een zwaar industrieel ongeval in desgevallend bedrijf. Een eventueel ongeval met gevaarlijke producten kan evenwel ernstige gevolgen voor de omwonenden en het milieu met zich meebrengen. Daarom is het wettelijk verplicht om voor elk hogedrempelbedrijf een extern noodplan in de vorm van een een Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) op te stellen. Deze plannen bevatten procedures en richtlijnen teneinde de gevolgen van een noodsituatie voor de omgeving zo goed mogelijk te beperken.

De dienst Noodplanning en Crisisbeheer staat in voor de opmaak van hun externe plannen en de afstemming met de hulpdiensten. Nadien worden deze plannen opgevolgd en getest door het organiseren van diverse oefeningen. Op deze manier wordt er in samenwerking met bevoegde overheden en exploitanten getracht om de eventuele gevolgen voor de inwoners en de omgeving te beperken en zo goed als mogelijk voorbereid te zijn bij het optreden van een industrieel ongeval.

Wat betekent dit voor burgers?

De bevolking heeft de mogelijkheid om na te gaan of er een sevesobedrijf gevestigd is in zijn of haar omgeving via de website www.seveso.be. Daarnaast kan de burger op deze website uitgebreid informatie vinden over het sevesorisico. Er wordt tevens aangeraden om zich in te schrijven voor BE-Alert om snel op de hoogte gebracht te worden in geval van een incident in de buurt. Bij zo’n incident worden volgende aanbevelingen geadviseerd:

  • Ga naar binnen om te schuilen. Denk aan je huisdieren;
  • Sluit ramen, deuren en ventilatieroosters;
  • Kinderen blijven op school en volgen dezelfde aanbevelingen;
  • Vermijd te bellen om het netwerk niet te overbelasten. Gebruik bij voorkeur sms of een chat-app;
  • Volg het nieuws en de richtlijnen van de overheid;
  • Volg de aanbevelingen van de overheid na het incident m.b.t. gebruik van water en voedingsmiddelen afkomstig uit de impactzone.

Meer info