1 maart 2023

Start natuurbrandseizoen

Vanaf 1 maart start naar goede gewoonte opnieuw het monitoren van het risico op natuurbrand. Dit doen we samen met het Agentschap Natuur en Bos en de hulpverleningszones.

We starten de periode met code groen in Limburg. Deze code kan echter snel veranderen door hoge temperaturen, droge vegetatie en wind. Wees dus steeds waakzaam! Je vindt de geldende code op natuurenbos.be/waarschuwingen.

Meer weten over het risico natuurbrand? Check deze pagina op onze website: https://crisis-limburg.be/natuurbrand-risico.

4 FAREX-oefeningen

In februari organiseerden we FAREX-oefeningen bij 4 verschillende Seveso-bedrijven. Deze oefeningen kaderen binnen het provinciale oefenbeleid.

Lees meer »