4 augustus 2023

Tijdelijk onttrekkingsverbod in Limburg opgeheven

De extreem droge periode van midden mei tot midden juni maakte het noodzakelijk om het oppompen van water uit onbevaarbare waterlopen tijdelijk te verbieden in Limburg. Door de recente regenval zijn de debieten en peilen voldoende hersteld en wordt deze maatregel opgeheven.
 
Het permanent onttrekkingsverbod voor de meest ecologisch kwetsbare waterlopen dat sinds 1 januari 2022 van kracht is blijft behouden (zie kaartje).
 
Meer info kan u vinden op deze pagina: crisis-limburg.be/droogte-en-watergebruik/

Risico natuurbrand: code groen

In overleg met Natuur en Bos wordt het alarmniveau voor de Limburgse bossen en natuurgebieden vandaag teruggebracht naar code GROEN. Er is geen bijzonder risico op natuurbrand.

Lees meer »