15 juli 2022

Tijdelijk onttrekkingsverbod vanaf 16 juli

De debieten en peilen in de Limburgse waterlopen staan bijzonder laag.
 
Wegens de aanhoudende droogte en beperkte voorspelde neerslag voor de komende periode, wordt tijdelijk een bijkomend onttrekkingsverbod vanaf 16 juli 2022 ingesteld voor de hele provincie Limburg. Zolang dit verbod van kracht is, mag er geen water geput worden, tenzij in een aantal uitzonderlijke gevallen (o.a. brandweer).
 
Dit tijdelijk onttrekkingsverbod is een aanvulling op het permanent onttrekkingsverbod dat sinds 1 januari 2022 verbiedt om water te onttrekken uit kleine, ecologisch zeer kwetsbare beken en grachten.
 
Meer info over deze maatregel en over droogte kan je hier vinden op onze website: https://crisis-limburg.be/droogte-en-watergebruik.

Reddingsstrook

De reddingsstrook is bij 4 op 5 bestuurders gekend, maar de praktijk toont aan dat de reddingsstrook nog te weinig gevormd wordt. Lees hier meer.

Lees meer »