12 december 2012

Zes seveso-oefeningen in 2022

In 2022 vonden er 6 seveso-oefeningen plaats! Maar wat is dat juist, “seveso”?
Sevesobedrijven zijn bedrijven waar men gevaarlijke stoffen produceert, verwerkt, behandelt of opslaat. De provincie Limburg telt er 40.
 
Deze inrichtingen zijn onderworpen aan een strikte reglementering en worden regelmatig geïnspecteerd. Ze zijn verplicht om plannen op te maken en deze ook te oefenen. Onze dienst organiseert daarom verscheidene oefeningen, in samenwerking met de hulpdiensten en het bedrijf.
 
Wil je graag meer weten over het sevesorisico en hoe je moet reageren bij een seveso-incident? Neem een kijkje op onze website: https://crisis-limburg.be/seveso-risico/

Reddingsstrook

De reddingsstrook is bij 4 op 5 bestuurders gekend, maar de praktijk toont aan dat de reddingsstrook nog te weinig gevormd wordt. Lees hier meer.

Lees meer »