Natuurbrand

Huidige risicocode:

GROEN

Natuurbrand?

Wanneer een bos, weide of heidegebied gedeeltelijk of in zijn geheel in brand staat, spreken we van een natuurbrand. Een natuurbrand kan de vorm aan nemen van ofwel een heidebrand, een bosbrand of een grasbrand. De kans dat er bij ons een natuurbrand ontstaat, zeker in brandgevoelige periodes, is niet onbestaande. De  Provincie  Limburg  heeft namelijk ongeveer  45.000  hectare  bos-  en  natuurgebieden. Deze natuurgebieden bestaan  voornamelijk uit zeer brandbare naaldbossen  evenals zeer droge  heidevlakten en plaatselijk   droge   grazige vegetaties. Een natuurbrand zal ontstaan wanneer er aan volgende vier voorwaarden voldaan wordt: het hebben van een ontstekingsbron, hoge temperaturen, een geschikte brandstof (zoals bomen of struiken) en zuurstof.

Wie doet wat?

Het  Agentschap  Natuur  en  Bos (ANB) is één van de belangrijkste spelers inzake natuurbranden. Dit agentschap is  bevoegd  om  maatregelen  te  treffen  voor  alle  bossen  en wouden  van  het  Vlaamse  Gewest.  Bij  eventuele  natuurbranden  zullen zij als raadgevend  orgaan  optreden  voor  de  interventiediensten.

Samen met het Ministerie van Defensie (Meteo Wing) schat ANB dagelijks het risico op natuurbrand in, op basis van bepaalde parameters. Hieraan worden vervolgens vier preventieve risicocodes (groen, geel, oranje en rood) en specifieke acties gekoppeld (bijvoorbeeld: geen kampvuren, toegang tot bepaalde gebieden afraden, …). Deze risicocodes worden per provincie bepaald. De dienst Noodplanning en Crisisbeheer zal samen met het ANB bepalen wanneer een nieuwe risicocode van kracht wordt. Vervolgens brengt onze dienst de noodcentrales en alle andere belanghebbenden (hulpdiensten, lokale overheden, natuurverenigingen, enz.) op de hoogte van de wijziging. Bovendien worden de burgers geïnformeerd over de risicocodes via onze website en socialemediakanalen.

Op provinciaal niveau is er een Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) uitgewerkt voor de Limburgse bos- en natuurgebieden. Dit BNIP omschrijft de specifieke  noodmaatregelen  die  moeten genomen worden door de interventiediensten bij een noodsituatie met betrekking tot branden en andere incidenten in bossen, heide- en natuurgebieden.

Aanbevelingen

Burgers kunnen zelf voorzorgsmaatregelen nemen om het risico op of de gevolgen van een natuurbrand te beperken. Inzake het natuurbrandrisico worden volgende aanbevelingen geadviseerd:

  • Maak geen vuur en gooi geen sigarettenpeuken of glas op de grond
  • Informeer je over de kleurcodes en bijhorende acties
  • Neem een GSM mee wanneer je een bos-of natuurgebied intrekt
  • In geval van natuurbrand:
    • Bel meteen het noodnummer 112 en beschrijf de locatie
    • Verlaat het gebied meteen via een route haaks op de windrichting

Uiteraard is het risico op brandgevaar in de bos- en natuurgebieden van andere openbare besturen, zoals provincies en gemeenten, of van private eigenaars, gelijkaardig. Hierbij adviseert ANB om een zelfde voorzichtigheid in acht te nemen.

Reddingspunten

Naast de paaltjes van het fiets- en menroutenetwerk staan er sinds 2013 op strategische plaatsen reddingspunten opgesteld in de Limburgse natuurgebieden. Als bezoeker en natuurliefhebber kan je deze punten gebruiken om, naast een ongeval, ook een (beginnende) natuurbrand te melden aan de interventiediensten. Zij weten dan exact op welke locatie je bent. Meer info hierover en een kaart met reddingspunten vindt u via onderstaande knop.

Meer info

Wat houden de risicocodes precies in?

GROEN: Weinig gevaar
Er is geen bijzonder risico op natuurbrand.

GEEL: Gevaar
De natuur begint droger te worden waardoor het risico op natuurbrand groter wordt.
Natuurbeheerders en brandweer zijn waakzaam.

ORANJE: Hoog gevaar
Het is erg droog en brandgevaarlijk in de natuur. Wees voorzichtig, rook niet in natuur- en bosgebieden. Laat kinderen niet zonder toezicht in het terrein. Natuurbeheerders en brandweer zijn zeer waakzaam.

ROOD: Acuut hoog gevaar
Het is extreem droog en acuut brandgevaarlijk in de natuur. Om veiligheidsredenen wordt de toegang tot natuur- en bosgebieden afgeraden. Natuurbeheerders en brandweer zijn extra waakzaam.